Danmarks Domstolene

video

Kend din ret – aktiv læring om retssystemet for gymnasier

”Samarbejdet med byretten levendegør retssystemets betydning for eleverne og skaber stor motivation i undervisningen.” - Annegrete Meldgaard, samfundsfagslærer, Gladsaxe Gymnasium

video

Skyldig eller ej?

Se, hvad gymnasieelever fra Odense oplevede, da de gennemførte en straffesag som rollespil.

video

Hvorfor skal vi lære om retssystemet i gymnasiet?

”Det var godt, at man kom ud i den virkelige verden og ikke sad i et klasselokale og hørte på noget kedeligt.” - Mette Ptak, Frederiksborg Gymnasium og HF, 2. s

Hent materiale

Bibliotek

Få overblik: artikler, blogindlæg, retslex, juridisk ordbog samt links til relevante sites

Video og film

Her kan du se forskellige videoer om retsstaten og retssystemet samt links til film, som kan være interessante at bruge i undervisningen

Quiz

Test din viden om strafudmåling, strafferet, skifteret og frihedsrettigheder

Nyttige links

Her finder du nyttige links til aktørerne i retssystemet og myndigheder på retsområdet

Lærer

Rollespil-FrederiksborgGym-04 - lærer

Forløbet og rollespillet giver mulighed for at komme ud af huset på en anderledes måde end det typiske ‘sodavandsbesøg’

Danmarks Domstole ønsker med dette læringsunivers at skabe fokus på retsvæsenet i samfundsfag. Vi vil gøre det let for dig som lærer at give eleverne et spændende undervisningsforløb med aktiv læring i samspil med domstolene.

Der hersker utvivlsomt mange forestillinger om, hvad der foregår i retten. Har dommerne både kappe og paryk på? Bestemmer dommerne suverænt både skyld- og strafspørgsmålet? Og hvornår medvirker domsmænd og nævninge? Hvad skal en dommer lægge vægt på, og kan han eller hun tage hensyn til egne personlige holdninger? Kan politikerne blande sig i de konkrete sager? Og straffes økonomisk kriminalitet hårdere end personfarlig kriminalitet? Læringsuniverset tager fat på disse spørgsmål og består af undervisningsmoduler, videoer, quizzer, opgaver og debatoplæg. Vi sørger for, at klassen kan overvære en retssag, får besøg af en dommer og gennemfører et rollespil i retten.

Undervisningsforløbet henvender sig primært til elever i 1. og 2. g på A- eller B-niveau.

Se hvordan I kommer i gang og om de faglige mål og indholdet af undervisningsforløbet på ‘Læs mere’.