Danmarks Domstolene

Bibliotek

Ret og rimelighed

iBogen ‘Ret og rimelighed’ er undervisningsmateriale målrettet gymnasiernes undervisning i samfundsfag på c-niveau. iBogen rummer til hvert kapitel en række opgaver, diskussionsoplæg og interaktive opgaver, som kan bruges i undervisningen. iBogen ”Ret og rimelighed” er udgivet af Advokatsamfundet med støtte fra Dreyers Fond og i samarbejde med Systime

Der er mulighed for at få refunderet udgiften til licens til iBogen hos Advokatsamfundet med støtte fra Dreyers Fond.

Artikler

Kronikker af højesteretsdommer Jens Peter Christensen, Jyllands-Posten:

  • Magtadskillelse, hvad er meningen? (17. november 2012)
  • Domstolene som grundlovens vogter (23. februar 2013)
  • Domstolenes uafhængighed (9. februar 2013)
  • Grundloven og frihedsrettighederne (23. marts 2013)
  • Den personlige frihed (6. april 2013)
  • Boligens ukrænkelighed (20. april 2013)
  • De politiske frihedsrettigheder (18. maj 2013)

”Frygten for broccoli stikker dybt” af Jakob Nielsen i Politiken 29. marts 2012 (om retssagen mod sundhedsreformen).

”Nu må Pias ord kaldes racistiske” af Niels Rohleder i Information 18. juni 2003 (domme med politisk betydning).

”Godt, Højesteret ikke leger politikere” af David Rehling i Information den 21. februar 2013 (om Højesterets dom om Lissabon-traktaten).

Retslex

Vil du have helt styr på domstolene, eller leder du efter svar på nogle specifikke spørgsmål om retssystemet, så hent opslagsværket Retslex.

Retslex er delt op i tre afsnit:

  1. Rettens arbejde – her kan du læse om, hvilke typer sager retten behandler, hvilke roller de enkelte aktører har, og hvordan en retssag typisk forløber.
  2. Retssystemet handler om retssystemets opbygning: de forskellige instanser og hvordan en sag kan bevæge sig rundt i systemet.
  3. Retsstaten beskæftiger sig med principperne bag det danske retssystem. Afsnittet handler om retssikkerhed og magtens tredeling og giver et hurtigt overblik over retshistorien.

Juridisk ordbog
I ordbogen er der hjælp at hente til at forstå juridiske udtryk.

 

Retsinformation

På denne side kan du finde lovforslag, betænkninger og mere eller mindre alt, der indeholder paragraffer.

 

Grundloven 

Danmarks Riges Grundlov findes digitalt på denne side.

 

Dommer i dag

Gerd Sinding skriver i Danmarks første dommerblog om at være dommer og om arbejdet ved Danmarks domstole. Hvordan er arbejdet som dommer, hvilke overvejelser gør man sig, inden man bliver dommer, og hvordan påvirker arbejdet som dommer en?

 

Danmarks Statistik

Kriminalitetsstatistikkerne rummer detaljerede oplysninger om både typen af kriminalitet, ofrene, de dømte og dommene.

 

DR’s undervisningssite

Sitet indeholder et afsnit om kriminalitet og om politikeres holdninger med video, radioindslag og opgaver.

 

Byrettens arbejde og aktørerne i retssalen

Mere viden

Danmarks Domstole

Læs om, hvilke instanser der behandler de forskellige typer af sager

Video og film

Her kan du se forskellige videoer om retsstaten og retssystemet samt links til film, som kan være interessante at bruge i undervisningen

Quiz

Test din viden om strafferet, skifteret og frihedsrettigheder

Nyttige links

Her finder du nyttige links til aktørerne i retssystemet og myndigheder på retsområdet