Danmarks Domstolene

Kend din ret

Kend din ret er udviklet af Domstolsstyrelsen på vegne af Danmarks Domstole.

Domstolsstyrelsens opgave er at administrere og udvikle Danmarks Domstole. Dette undervisningsmateriale er udviklet som led i arbejdet for at styrke danskernes kendskab til, hvordan domstolene fungerer.

Alt tilgængeligt materiale er gratis og kan frit benyttes til undervisning.

Kontakt os på kenddinret@domstolsstyrelsen.dk

Det har været spændende, alternativ undervisning

folkeskole.kenddinret.dk er beregnet til samfundsfagsundervisningen i folkeskolens 8. og 9 klasse, men kan også være relevant i historieundervisningen.

På læringssitet vil klassen på en sjov og anderledes måde lære om domstolene og retssystemet i Danmark. Hvad laver de i byretten? Hvad betyder retssikkerhed? Hvorfor straffer vi? Disse og mange andre spørgsmål bliver behandlet i videoer, animationer, opgaver, debatspørgsmål og quizzer.

 

gymnasie.kenddinret.dk er et forslag til, hvordan man som samfundsfagslærer i gymnasiet kan lave et undervisningsforløb om demokrati, menneskerettigheder og det politiske system med fokus på retsvæsenet. Sitet er primært udviklet til gymnasiernes 1. og 2. g, men kan også anvendes i andre fag eller på andre ungdomsuddannelser.

Undervisningssitet forsøger at fremme elevernes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske debat samt at engagere eleverne i forhold til det danske retssamfund.

Undervisningsforløbet er bygget op om lærebogsmateriale, videoer, quizzer, opgaver og debatspørgsmål. For at understøtte de udadvendte aktiviteter og elevernes læring tilbyder domstolene – i et vist omfang – at klassen kan få besøg af en dommer, overvære en retssag samt gennemføre et rollespil bygget over en fiktiv voldssag fra nattelivet.