Danmarks Domstolene

Modul 8

Er domstolene politiske?

Big header image

Modul 8

Er domstolene politiske?

  • Den danske Højesteret vs. den amerikanske Supreme Court
  • Træffer domstolene politiske beslutninger?

Faglige mål og kernestof

  • Politik
    – magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemet,
    – forskellige typer politiske systemer, herunder EU.

Lektie

Læs følgende artikler:

  • ”Frygten for broccoli stikker dybt” af Jakob Nielsen i Politiken 29. marts 2012 (Om retssagen mod sundhedsreformen).
  • ”Nu må Pias ord kaldes racistiske” af Niels Rohleder i Information 18. juni 2003 (Domme med politisk betydning).
  • ”Godt, Højesteret ikke leger politikere” af David Rehling  i Information 21. februar 2013 (Om Højesterets dom om Lissabon-kontrakten).

Undervisningen bliver meget mere spændende, og man bliver meget mere inddraget selv

Aktivitet

Sammenligning af den danske og amerikanske højesteret f.eks. ud fra cases som retssagen om ”Health Care act” og f.eks. højesteretsdommen fra 2003, der frikendte Karen Sund for æreskrænkelse, i forbindelse med hun havde kaldte Pia Kærsgaard racist.

Diskussion af om det er Højesteret, der skal afgøre om Danmark kan ratificere Lissabon-traktaten. Er det en politisk dom, eller er det magtens tredeling i funktion? (Læs evt. Højesterets pressemeddelelse om sagen).

Mere viden

Bibliotek

Få overblik: artikler, blogindlæg, retslex, juridisk ordbog samt links til relevante sites

Video og film

Her kan du se forskellige videoer om retsstaten og retssystemet samt links til film, som kan være interessante at bruge i undervisningen

Quiz

Test din viden om strafferet, skifteret og frihedsrettigheder

Danmarks Domstole

Læs om, hvilke instanser der behandler de forskellige typer af sager

Nyttige links

Her finder du nyttige links til aktørerne i retssystemet og myndigheder på retsområdet