Danmarks Domstolene

Modul 5

Få besøg af en dommer

Big header image

Modul 5

Få besøg af en dommer

I dette modul vil klassen blive medundervist af en dommer. Indholdet af dette modul tilrettelægges mellem læreren og dommeren og bør tage udgangspunkt i det, som eleverne allerede har lært under forløbet. Der kan for eksempel gives en generel introduktion til, hvad der foregår i retten og de grundlæggende retsprincipper suppleret med ”sager fra det virkelige liv” og gerne cases og dilemmaer, som eleverne skal forholde sig til. Dommeren vil eventuelt tage en forsvarer eller en anklager med på besøg i klassen, så deres rolle også belyses.

Jo senere i undervisningsforløbet besøget er lagt, jo mere kan eleverne være med til at præge indholdet. Eleverne har typisk, på baggrund af den viden de allerede har tilegnet sig, mange spørgsmål inden for emner, som de ikke kan læse sig til, for eksempel om etiske dilemmaer, og om man som dommer kan undgå at lade sig påvirke i sager, som er meget indgribende for den enkelte. Det er en god idé, at lade hver elev forberede et til to spørgsmål, inden besøget gennemføres.

 

Besøget kan gennemføres både på gymnasiet og i retten. Men da klassen i forvejen skal besøge retten når de skal  overvære retssagen og gennemføre rollespillet, vil mange nok foretrække, at det sker på gymnasiet af ressourcemæssige hensyn. Det giver desuden en lidt mere ‘fri tone’ at gennemføre undervisningen, hvor eleverne er på ‘hjemmebane’.

Jeg synes, at det, at der kom to dommere ud på gymnasiet for at fortælle om deres erfaringer osv., var rigtig spændende. De gjorde det rigtig godt, og var meget åbne omkring det og tog sig god tid til at svare på diverse spørgsmål.

Mere viden

Bibliotek

Få overblik: artikler, blogindlæg, retslex, juridisk ordbog samt links til relevante sites

Video og film

Her kan du se forskellige videoer om retsstaten og retssystemet samt links til film, som kan være interessante at bruge i undervisningen

Quiz

Test din viden om strafferet, skifteret og frihedsrettigheder

Danmarks Domstole

Læs om, hvilke instanser der behandler de forskellige typer af sager

Nyttige links

Her finder du nyttige links til aktørerne i retssystemet og myndigheder på retsområdet