Danmarks Domstolene

Modul 4

Hvorfor straffer vi?

Big header image

Modul 4

Hvorfor straffer vi?

  • Straffehensyn: generalprævention, specialprævention og retsfølelse.
  • Virker fængselsstraf?
  • Alternativer til fængselsstraf

Faglige mål og kernestof

Sociologi og politik – formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere.

Lektie

‘Ret og rimelighed’ afsnit:

3.1 ”Straf og etik”

3.2 ”Formålet med straf”

3.3 ”De forskellige typer af straf”

3.5 ”Betingelserne for straf – straffeloven”

 

Der er blevet vist stor interesse for os, når vi har været nede i retten.

Aktivitet

Se klippet med Flemming Balvig i iBogen ‘Ret og rimelighed’ (afsnittet ”Formålet med straf”).

De øvrige afsnit under hovedafsnittet ‘Straf’ i ‘Ret og rimelighed’ kan bruges i undervisningen.

Brug videoklip produceret af Danmarks Domstole Retsstaten – Hvorfor straffer vi?

Brug f.eks. DR’s materiale ”Borgen i virkeligheden”, der har et tema om kriminalitet. Her ligger spørgsmål til 3 forskellige vinkler på straf, der primært omhandler unge.

Brug tabelmateriale fra iBog til recidivitet.

Klassediskussion om, hvor den kriminelle lavalder bør gå.

Yderligere materiale

Kronikker af højesteretsdommer Jens Peter Christensen, Jyllands-Posten:

  • “Magtadskillelse, hvad er meningen?” (17. november 2012)
  • “Domstolene som grundlovens vogter” (23. februar 2013)

Mere viden

Bibliotek

Få overblik: artikler, blogindlæg, retslex, juridisk ordbog samt links til relevante sites

Video og film

Her kan du se forskellige videoer om retsstaten og retssystemet samt links til film, som kan være interessante at bruge i undervisningen

Quiz

Test din viden om strafferet, skifteret og frihedsrettigheder

Danmarks Domstole

Læs om, hvilke instanser der behandler de forskellige typer af sager

Nyttige links

Her finder du nyttige links til aktørerne i retssystemet og myndigheder på retsområdet