Danmarks Domstolene

Modul 1

Hvordan fungerer retsvæsenet?

Big header image

Modul 1

Hvordan fungerer retsvæsenet?

 • Magtens tredeling
 • Retsinstanserne
 • Dommer, anklager og forsvarer.

Faglige mål og kernestof

 • Politik – magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemet.

Lektie

 • ‘Ret og rimelighed’ afsnit:

1.1 “Magtens tredeling”

1.2 ”Domstolene som statsmagt”

1.4 ”Domstolene som konfliktløser”

1.5 ”Instanssystemet”.

 

Det overraskede mig, at domstolene har så mange forskellige typer af sager

Aktivitet

 • Lærerstyret præsentation
 • Lad eleverne tage quizzen om strafferet eller om strafudmåling som opstart
 • Brug eventuelt videoklippene produceret af Danmarks Domstole:

Hvad laver de i byretten?
Hvad betyder magtens tredeling?
Hvad betyder åbenhed i domstolene?
Hvorfor er grundloven vigtig i Danmark?

 • Eleverne undersøger, hvordan en domstol fungerer og henholdsvis anklagerens, forsvarerens og dommerens rolle. Brug dokumenterne om ‘Byrettens arbejde og aktørerne i retten’ samt ‘Om Danmarks Domstole’, som findes nederst på siden under ‘Mere viden’.
 • Brug videoklippene om henholdsvis dommerens, lægdommerens, anklagerens, vidnets og forsvarerens rolle.

Lægdommer
Anklager
Vidne
Forsvarer
Dommer

 • iBogen ‘Ret og rimelighed’ har en del interaktive opgaver om domstolenes uafhængighed (afsnit 1.2) og dommernes habilitet (afsnit 1.6), som eleverne kan lave individuelt, i grupper eller sammen hele klassen.
 • Lad eleverne arbejde i grupper med opgaverne om domstolene og om magtens tredeling. Opgaverne ligger nederst på denne side. Læreren har adgang til svarene under login.

Yderligere materiale

Kronikker af højesteretsdommer Jens Peter Christensen, Jyllands-Posten:

 1. “Magtadskillelse, hvad er meningen?” (17. november 2012)
 2. “Domstolene som grundlovens vogter” (23. februar 2013)
Youtube

Retssystemet

Hvad laver de i byretten?

Youtube

Retsstaten

Hvorfor er grundloven vigtig i retshistorien?

Youtube

Retsstaten

Hvad betyder magtens tredeling?

Youtube

Retsstaten

Hvad betyder åbenhed i domstolene?

Mere viden

Bibliotek

Få overblik: artikler, blogindlæg, retslex, juridisk ordbog samt links til relevante sites

Video og film

Her kan du se forskellige videoer om retsstaten og retssystemet samt links til film, som kan være interessante at bruge i undervisningen

Quiz

Test din viden om strafferet, skifteret og frihedsrettigheder

Nyttige links

Her finder du nyttige links til aktørerne i retssystemet og myndigheder på retsområdet

Danmarks Domstole

Læs om, hvilke instanser der behandler de forskellige typer af sager