Danmarks Domstolene

Modul 3

Overvær en retssag

Big header image

Modul 3

Overvær en retssag

Det er afgørende for undervisningsforløbet, at klassen overværer en straffesag i byretten. Et besøg i retten sætter billeder på læringen og sætter oplevelsen af det danske retssystem i perspektiv i forhold til de indtryk, unge ofte har fra film og tv-serier. Samtidig er der en præventiv faktor i et sådant besøg, da det bliver meget virkelighedsnært, når man oplever, at det er ganske almindelige (og måske unge) mennesker, der får en straf for noget, de har gjort.

Retten hjælper med at finde en egnet sag at overvære.

Det er vigtigt, at eleverne er forberedte på, hvad der sker i retssalen både på det generelle plan men også i den konkrete sag. Hvad går selve tiltalen ud på i den konkrete sag? Hvad er forskellen på betinget og ubetinget fængsel? Hvem har pligt til at afgive vidneforklaring, og hvem afgiver forklaring under straffeansvar og ikke mindst hvorfor? Er man skyldig eller uskyldig til det modsatte er bevist, og hvorfor har alle ret til et forsvar?

Derudover er det vigtigt, at eleverne er forberedte på at skulle forholde sig i ro, ikke at spise og drikke i retssalen, at rejse sig op når dommeren eller dommerne kommer ind i retssalen og går ud igen samt at slukke mobiltelefoner.

Det var enormt spændende at være inde og se en retssag. Man fik godt styr på, hvem der stod for hvad, og hvordan det hele foregik

 

Forberedelsen på at overvære retssagen vil typisk ske af en medarbejder fra retten og vil ske, umiddelbart inden retssagen starter.

Det var nice, at en anklager og en forsvarer tog sig tid til at svare på vores spørgsmål, efter vi havde overværet en retssag

Der kan være nogle praktiske udfordringer med at finde en egnet sag på et tidspunkt, hvor det passer ind i klassens skema. Det anbefales derfor at få datoen på plads meget hurtigt i forløbet, da straffesager til tider aflyses, eller dommeren beslutter, at dørene skal lukkes for tilhørere. Hvis sagen er planlagt tidligt i undervisningsforløbet, og det skulle ske, at sagen ikke kan gennemføres, vil det være muligt at få planlagt at overvære en anden sag, inden rollespillet skal gennemføres. Det er utrolig vigtigt, at eleverne får mulighed for at opleve en straffesag, før de selv skal gennemføre rollespillet.

Efter overværelse af retssagen vil dommeren, anklageren og forsvareren som oftest kunne tale med klassen om, hvad der skete, og hvorfor dommen blev, som den blev.

Efter at have set en retssag er det en god idé at bruge noget tid i klassen på at diskutere indtryk fra retten, og om elevernes forestillinger om domstolene er blevet ændret.

Mere viden

Bibliotek

Få overblik: artikler, blogindlæg, retslex, juridisk ordbog samt links til relevante sites

Video og film

Her kan du se forskellige videoer om retsstaten og retssystemet samt links til film, som kan være interessante at bruge i undervisningen

Quiz

Test din viden om strafferet, skifteret og frihedsrettigheder

Danmarks Domstole

Læs om, hvilke instanser der behandler de forskellige typer af sager

Nyttige links

Her finder du nyttige links til aktørerne i retssystemet og myndigheder på retsområdet