Danmarks Domstolene

Modul 10

Rollespil i retten

Big header image

Modul 10

Rollespil i retten

Som afslutning på undervisningsforløbet skal klassen gennemføre et rollespil. Rollespillet er udviklet af domstolene og omhandler en fiktiv, men typisk voldssag på et værtshus.

Rollespillet bør afvikles i en retssal, da det giver det mest realistiske billede af, hvordan en sag forløber og også bidrager til, at eleverne tager det meget seriøst. Rollespillet varer ca. 1 ½-2 timer.

Til brug for rollespillet er der udviklet en drejebog, som beskriver sagen, rollerne og giver en instruktion til de enkelte grupper. Da de enkelte grupper ikke skal have udleveret de samme bilag og ikke skal have adgang til hinandens bilag, vil læreren via log in få adgang til drejebogen, som kan videresendes i forskellige versioner til grupperne eller printes. Der vil under rollespillet være en dommer til stede, som kan understøtte rollespillet og indlæringen.
Ikke alle elever har en rolle, men alle elever skal være med i en gruppe og skal være med til at forberede deres karakter. Undervejs i rollespillet vil der være pauser, hvor forsvarer-, anklager- og dommergruppen samles og diskuterer, hvordan deres aktør skal agere og begrunde sit synspunkt. Når der opstår tvivl om processen eller fejl, kan den rigtige dommer afbryde og rette op.

Det var fedt at få mulighed for at prøve rollespillet, for det giver en langt bedre forståelse og bringer også mere liv i undervisningen

Mere viden

Bibliotek

Få overblik: artikler, blogindlæg, retslex, juridisk ordbog samt links til relevante sites

Video og film

Her kan du se forskellige videoer om retsstaten og retssystemet samt links til film, som kan være interessante at bruge i undervisningen

Quiz

Test din viden om strafferet, skifteret og frihedsrettigheder

Danmarks Domstole

Læs om, hvilke instanser der behandler de forskellige typer af sager

Nyttige links

Her finder du nyttige links til aktørerne i retssystemet og myndigheder på retsområdet