Danmarks Domstolene

Modul 7

Straf og retspolitik

Big header image

Modul 7

Straf og retspolitik

 • Hvad er partiernes retspolitik?
 • Hård straf eller forebyggelse?
 • Den kriminelle lavalder.

Faglige mål og kernestof

 • Politik – undersøge og dokumentere et politikområde
  – argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.

Lektie

 • ‘Ret og rimelighed’ afsnit:

2.5 ”Samfundets syn på kriminalitet og straf”

Aktivitet

 • Eleverne undersøger i grupper ved hjælp af Folketingets hjemmeside de forskellige partiers holdning.
 • Hver gruppe præsenterer et partis holdning og placerer dem på skillelinjerne:
  • Den kriminelle lavalder
  • Forebyggelse vs. straf
  • Straffehensyn
 • www.dr.dk/biv under Kriminalitet findes desuden tv-klip, der viser forskellige politikeres holdning til f.eks. den kriminelle lavalder.

Det gav et helt andet indblik at være en så indblandet del af retssystemet for en dag. Det hjælper meget på at lære de forskellige ting

Mere viden

Bibliotek

Få overblik: artikler, blogindlæg, retslex, juridisk ordbog samt links til relevante sites

Video og film

Her kan du se forskellige videoer om retsstaten og retssystemet samt links til film, som kan være interessante at bruge i undervisningen

Quiz

Test din viden om strafferet, skifteret og frihedsrettigheder

Danmarks Domstole

Læs om, hvilke instanser der behandler de forskellige typer af sager

Nyttige links

Her finder du nyttige links til aktørerne i retssystemet og myndigheder på retsområdet