Danmarks Domstolene

Nyttige links

Her finder du nyttige links til aktørerne i retssystemet og myndigheder på retsområdet

• Domstolene

Danmarks Domstole udøver dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. På hjemmesiden kan du finde svar på en masse spørgsmål inden for retsområdet og kontaktinformationer til retterne.

• Justitsministeriet

Justitsministeriet varetager opgaver vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Domstolene er uafhængige af Justitsministeriet.

• Politiet

Politiet hører under justitsministerens ansvarsområde.
Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for det danske politi.
Anklagemyndighedens organisation består af Rigsadvokaten, tre statsadvokaturer og den lokale anklagemyndighed med tilhørende politikredse. Deres øverste chef er justitsministeren. Anklagemyndigheden behandler og fører straffesager ved domstolene og skal sørge for, at skyldige drages til ansvar i henhold til lovgivningen, men også sikre at uskyldige ikke bliver retsforfulgt.

  • Kriminalforsorgen
    Kriminalforsorgen sørger for, at domstolenes straffe bliver fuldbyrdet. Det gælder både frihedsstraffe og andre straffe, f.eks. samfundstjeneste og betingede domme.
    Det er muligt at få en fængselsbetjent eller en ansat fra Kriminalforsorgen ud til skolen og fortælle om emner som fængsler, kriminalitet og forebyggelse.
    Nogle steder kan man også komme på besøg i et fængsel eller en arrest.

 

 

  • Folketinget
    Folketinget vedtager lovene, kontrollerer regeringen, vedtager statens budget og deltager i internationalt samarbejde.

Mere viden

Bibliotek

Få overblik: artikler, blogindlæg, retslex, juridisk ordbog samt links til relevante sites

Video og film

Her kan du se forskellige videoer om retsstaten og retssystemet samt links til film, som kan være interessante at bruge i undervisningen

Quiz

Test din viden om strafferet, skifteret og frihedsrettigheder

Danmarks Domstole

Læs om hvilke instanser, der behandler de forskellige typer af sager