Tema 3

Retsinstanserne og
sagernes forløb gennem systemet

Retsinstanserne

Retssystemet i Danmark er bygget op af byretter, landsretter og Højesteret samt Sø- og Handelsretten og Tinglysningsretten.

Quiz