Tema 4

Aktører i
retsforløbene

Der er tale om mange forskellige aktører i et  retsforløb. I følgende afsnit vil aktørerne i  henholdsvis en straffesag og en civil sag blive gennemgået.

Straffesag

Alt afhængig af sagen vil der i en straffesag være forskellige aktører med i forløbet. Du kan lære mere om dem på næste side.

Grafik, der viser straffesag

Den civile sag

I en civil sag er aktørerne nogle lidt andre end i straffesager. Du kan læse mere om dem på næste side.

Grafik, der viser civil sag
Grafik, der viser civil sag

Quiz