TEMA 2

Magtens tredeling
og retssikkerhed

Tema 2 handler om magtens tredeling og retssikkerhed.

Formålet med de tilhørende opgaver er, at eleverne skal kunne forstå, analysere og diskutere magtens tredeling og retssikkerhed i en politisk kontekst, herunder diskutere og perspektivere til konkrete sager i Danmark. Ydermere får eleverne mulighed for at sammenligne det danske retssystem med det amerikanske i anden halvdel af materialet.

1. Opgaver ift. forståelse af magtens tredeling og retssikkerhed.

1.1. Læs og tag stilling – minksagen og magtens tredeling

Eleverne forbereder sig individuelt ved at læse nedenstående artikler:

Eleverne deles i mindre grupper. Lad dem tage stilling til følgende spørgsmål:

Spørgsmål til eleverne

 • Forklar hvad det vil sige, at magten er tredelt i Danmark.
 • Hvad er forskellene på magtens fordeling i et diktatur og et demokrati?
 • Forstå og diskuter magtens tredeling i praksis og relater til minksagen.
 • Hvornår brydes magtens tredeling?

Opsamling i plenum.

Tema 2, opgave 11 – Download til eleverne

1.2 Læs og diskuter – hvordan er magtens tredeling i spil?

Lad eleverne læse nedenstående artikler. Fordel eleverne i grupper, og lad dem diskutere de efterfølgende spørgsmål.

”Magtadskillelse, hvad er meningen” (17. november 2012)

”Domstolenes kontrol er nødvendig”

Spørgsmål til eleverne (til diskussion i grupper):

 • Hvad er fordele og ulemper ved, at politiet benyttede overvågning uden rettens tilladelse?
 • Kan det have betydning for tilliden til politiet, hvis domstolene ikke skal ”kontrollere” dem?
 • Hvad er vigtigst – opklaring og forebyggelse af forbrydelser eller personlig frihed og retssikkerhed?

Opsamling i plenum.

Tema 2, opgave 12 – download til eleverne

1.3 Klassedebat – retssikkerhed med udgangspunkt i COP15-sagen.

Politiet tilbageholdt i forbindelse med klimakonferencen i København i december 2009, COP15, knap 2.000 demonstrerende personer, hvilket senere gav anledning til stor diskussion. Politiet satte de anholdte i såkaldt “futtog” på asfalten i op til tre timer. Byretten, og senere landsretten, gav 250 demonstranter medhold i, at frihedsberøvelsen af dem var ulovlig. Samtidig afgjorde retterne, at der havde været tale om en nedværdigende behandling.

Lad eleverne læse § 77 i Grundloven og artiklen:
”Ryk direkte i fængsel med lømmelpakken”

Efterfølgende opsamling, hvor eleverne har mulighed for at reflektere over, om det er helt klart, hvad demonstrerendes rettigheder er.

Diskuter herefter i plenum politiets overtrædelse af loven ud fra nedenstående artikler:

Politiet taber til COP15-demonstranter.

Politi om ulovlige masseanholdelser under COP15: Vi handlede rigtigt.

Politiet dømt i demonstrant-sag. – fra TV2 nyhederne 17. december 2010

Klimaballade: Hvornår må politiet slå og skyde? – fra TV2 Nyhederne 13. december 2009

Tema 2, opgave 13 – download til eleverne

2. Fokus på amerikanske retsforhold.

2.1 Læs og reflekter – Danmarks retssystem vs. USA’s retssystem

Lad eleverne læse følgende artikel: USA´s retssystem.
USA´s retssystem

Lad dem efter endt læsning to og to eller i grupper reflektere over følgende spørgsmål:

Refleksionsspørgsmål til eleverne

 • Hvad er de største forskelle på det danske og det amerikanske retssystem?
 • Hvad betyder det for et land, at retsreglerne er opdelt i regler, der gælder for hele landet (federal law), og regler, der kun gælder i de enkelte delstater (state law)?

Opsamling i plenum.

Tema 2, opgave 21 – Download til eleverne

2.2 Se film og debatter

Lad eleverne læse nedenstående artikler og se evt. filmen False Confession.

Straffesager i USA.

Falske tilståelser er ikke unormalt i USA.

Se evt. denne film om falske tilståelser

Den danskfødte forsvarsadvokat Jane Fisher-Byrialsen kæmper for at forhindre falske tilståelser, så færre ender i fængsel for forbrydelser, de ikke har begået. Gennem fire af hendes sager, der involverer falske tilståelser, undersøger filmen de psykologiske aspekter, der er i spil, når mennesker tilstår noget, de ikke har gjort, og hvilke konsekvenser det har for dem, deres familier og for samfundet.

Del eleverne i mindre grupper, og lad dem debattere nedenstående spørgsmål:

Spørgsmål til eleverne

 • Hvad sker der med magtforholdet, når både dommer og anklager er afhængige af, hvad befolkningen mener?
 • Hvad sker der i Malthe-sagen, hvorfor eskalerer det hele? Diskutér problemet i at politiet må lyve under afhøringer.
 • Hvordan er magtens tredeling i spil i USA?

Opsamling i plenum.

Tema 2, opgave 22 – Download til eleverne